четвъртък, 4 февруари 2016 г.


само да можех да летя.........
трябва само да си спомня......
дали помня......
дали искам да си спомня......